Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tóm tắt)
Tiêu đề:      Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tóm tắt)
Mục:      Môi trường, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      Dt209
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      36
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài phân tích chính sách và thực trạng phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và Hàn Quốc, so sánh thành tựu và hạn chế của các chính sách này, từ đó có những gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa:      Năng lượng sạch, chính sách phát triển năng lượng sạch, phát triển bền vững, môi trường,
Lượt xem:      94
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá