Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo kiến nghị)
Tiêu đề:      Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo kiến nghị)
Mục:      Môi trường, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      Dt208
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ những kinh nghiệm thành công cũng như hạn chế trong việc nghiên cứu chính sách phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và Hàn Quốc, báo cáo kiến nghị một số nhóm giải pháp cơ bản để khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng sạch của Việt Nam.

Từ khóa:      Năng lượng sạch, chính sách phát triển năng lượng sạch, phát triển bền vững, môi trường,
Lượt xem:      100
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá